Τι θα γίνει με το ρεύμα στο Πάρκο;

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Τι θα γίνει με το ρεύμα στο Πάρκο;

Από τις 21 Ιανουαρίου το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντ.Τρίτσης» είναι χωρίς ρεύμα και κατταρέει. Οι υπεύθυνοι διαχείρισής του έως τώρα, που το έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, και που σκίζουν τα ιμάτιά τους για να το σώσουν, αφού το καταστρέψανε πρώτα, δεν παρεμβαίνουν ουσιαστικά, παρά χρησιμοποιούν τη διακοπή προς όφελος των ιδίων και της «αγωνιστικότητας» που τους διατρέχει το τελευταίο διάστημα -μέσω επιστολών πάντα-.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*