Κάλεσμα των κινημάτων του 6ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ

Εμείς, οι συμμετέχοντες-ουσες στο 6ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τοποθέτηση μας ενάντια σε κάθε πόλεμο και κατοχή, καθώς

Περισσότερα