Το ημερολόγιο ενός ανέργου: “Τί να πρωτοκάνει κάποιος με 247€;”

Χαμογελάστε Εμένα δεν με μετράνε για άνεργη, γιατί δουλεύω. Εγώ βέβαια νομίζω ότι θα έπρεπε να με μετράνε, αλλά τέλος

Περισσότερα