Ο Σαράντης φέρνει τροφεία, η Σουηδία τα καταργεί

 Ο Σαράντης φέρνει τροφεία, η Σουηδία τα καταργεί… Η Σουηδία απαγορεύει τα δίδακτρα στα σχολεία. “Θέλουμε όλα τα ανεξάρτητα σχολεία

Περισσότερα