Κοινή συμπόρευση αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του συνδυασμού “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στην Γενική Συνέλευση του συνδυασμού “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας”. Οι δύο παρατάξεις, η “Αλληλεγγύη, η δύναμή

Περισσότερα