ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9/2/2011 (ώρα 14.00)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

1.- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β! φάση: κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου &  διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού».                                                                     2.- Ψήφιση πιστώσεων δωδεκατημορίων και κατανομή επιχορήγησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*