Καλό ταξίδι Γιώργο
Καλό ταξίδι Γιώργο
Αλλη μία δημοκρατική εκτροπή στο Δήμο μας.
Αλλη μία δημοκρατική εκτροπή στο Δήμο μας.
O δήμαρχος Α.Α.Κ. δίνει τα διαπιστευτήρια στον κ. Πατούλη. Να ανακληθεί η απόφαση της Ο.Ε. του δήμου για την προγραμματική σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ .
O δήμαρχος Α.Α.Κ. δίνει τα διαπιστευτήρια στον κ. Πατούλη. Να ανακληθεί η απόφαση της Ο.Ε. του δήμου για την προγραμματική σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ .
Η Παρέμβαση μας στο δημοτικό συμβούλιο 10/5
Η Παρέμβαση μας στο δημοτικό συμβούλιο 10/5
Aναπτυξιακή εταιρεία στο Δήμο μας ή business as usual?
Aναπτυξιακή εταιρεία στο Δήμο μας ή business as usual?
previous arrow
next arrow