Θέλει τόλμη και ευαισθησία…

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελληνικού…

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι οικογένειες καθώς το λαϊκό εισόδημα στην κυριολεξία εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής αποφάσισε καμία αύξηση στα Δημοτικά Τέλη για το οικονομικό έτος 2009….

…Επίσης το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος μείωσης ή απαλλαγής από την καταβολή των τελών και φόρων των οικογενειών με άπορα και ανάπηρα μέλη (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) και των πολύτεκνων οικογενειών (3 παιδιά και άνω). Για το σκοπό αυτό αποφάσισε να καταγράψει τους πολίτες που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Leave a comment

Your email address will not be published.


*