Ο Αθλητικός Οργανισμός αλλάζει όνομα

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Ο Αθλητικός Οργανισμός αλλάζει όνομα αλλά και πεδίο δραστηριοτήτων. Όπως ενημέρωσε το ΔΣ ο πρόεδρός του, ο Αθλητικός Οργανισμός τροποποιεί το καταστατικό του και μετονομάζεται σε Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Αγίων Αναργύρων, επεκτείνοντας τις αρμοδιότητές του προς έναν ευρύτερο ορίζοντα δραστηριοτήτων, όπως η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, οι νέες τεχνολογίες κλπ.
Ταυτόχρονα, διευρύνεται και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο στο εξής θα είναι δεκαμελές από οκταμελές που ήταν μέχρι σήμερα.
Επίσης, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να διατηρηθούν οι περυσινές τιμές για το καλοκαιρινό πρόγραμμα για τα παιδιά του δημοτικού, δηλαδή στα 35 ευρώ τη βδομάδα για κάθε παιδί. Έκπτωση θα υπάρχει για όποια παιδιά επιλέξουν να συμμετάσχουν και τις 4 εβδομάδες που θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, ενώ τα παιδιά πολυτέκνων αλλά και τα ΑΜΕΑ θα εγγράφονται δωρεάν.
Αρκετά μέλη του ΔΣ (μεταξύ αυτών και ο εκπρόσωπος της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ) πρότειναν, κι ο πρόεδρος αποδέχτηκε, να γίνει εισήγηση προς τον δήμαρχο για πρόβλεψη στον επόμενο δημοτικό προυπολογισμό του 2009, έτσι ώστε να αναλάβει ο δήμος την χρηματοδότηση του προγράμματος και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων να περιορίζεται σ’ένα απόλυτα συμβολικό ποσό.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*