2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η συνεδρίαση αφορά την συγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δήμου (παραλαβής προμηθειών, καλής εκτέλεσης εργασιών, διενέργειας διαγωνισμών κ.α.), το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, την πραγματοποίηση εκδήλωσης κοπής πίτας με παιδιά δημοτών μας και τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2011.  Εν τω μεταξύ, σήμερα παραλάβαμε από το Δήμο τις αποφάσεις ορισμού για 2 χρόνια των Αντιδημάρχων: Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υποθέσεων & Κ.Ε.Π. τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Μαρίνη Κωνσταντίνο του Βασιλείου μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις οποίες θα έχει την εποπτεία και ευθύνη των σχετικών γραφείων :  

Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού – Διπλογραφικού – Εσόδων (ΤΑΠ, τελών καθαριότητας- φωτισμού, κ.λ.π) –  Διαφημίσεων – Ταμειακής Υπηρεσίας –       Προσωπικού , Μισθοδοσίας – Ενημέρωσης Καταναλωτή – Προμηθειών –       Αποθηκών – Δημοτικής Περιουσίας – Κοιμητηρίων – Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης , Δημοτολογίου – Χρήσης αιθουσών Δήμου –  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας –  Ε.Β.Ε – Φύλαξη σχολικών κτιρίων   

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ευγενία (Τζένη) Ξύδη – Ζαλακούδη του Γεωργίου, μεταβιβάζοντας σε αυτήν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις οποίες θα έχει την εποπτεία και ευθύνη των σχετικών γραφείων:  

Σχεδίου Πόλεως – Οδοποιίας – Εκτέλεσης και επίβλεψης Έργων (ηλεκτροφωτισμού, δικτύου κυκλοφοριακής σήμανσης, κτιριακών και υπαίθριων χώρων) – Ελέγχου Καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αυθαίρετα –       Οικοδομικές Άδειες – Τοπογραφικές Εφαρμογές – Απαλλοτριώσεων 

Αντιδήμαρχο Πόλης Αγίων Αναργύρων τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δρόσο – Παππά Γεώργιο του Βασιλείου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις κατά τόπο παρακάτω αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αγίων Αναργύρων για τις οποίες και θα έχει την εποπτεία και ευθύνη:

Συλλόγων – Γηπέδων – Διοργάνωσης εορτών-εκδηλώσεων – Δημοτικής Αστυνομίας – Συντήρησης σχολείων και δημοτικών κτιρίων – Δ.Ε.Κ.Ο. – Εγκαταλελειμμένων οχημάτων – Αδέσποτων ζώων – Λαϊκών αγορών – Κυκλοφοριακού-Συγκοινωνίας – Πολιτικών γάμων – Στάσεων αστικών συγκοινωνιών – Παρακολούθησης και επίβλεψης  για: Πεζοδρόμια – Κολωνάκια, Ασφαλτοστρώσεις, Διαγραμμίσεις, Όμβρια ύδατα.

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καμαρινόπουλο Σωτήριο του Νικήτα μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις οποίες θα έχει την εποπτεία και ευθύνη:

Κοινωνικής Υπηρεσίας – Δημοτικών Ιατρείων – Γραφείου εξυπηρέτησης Αλλοδαπών – Γραφείου Πληροφόρησης και στήριξης της απασχόλησης –        Γραφείου Α.Μ.Ε.Α. – Εθελοντισμού – Χορηγιών – Εκκλησιών –       Αδελφοποιήσεων –Μ.Κ.Ο. – Κοινωνικής Μέριμνας. 

Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ελαιοτριβάρη Ιωάννη του Βασιλείου μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις οποίες θα έχει την εποπτεία και ευθύνη των σχετικών γραφείων: Επίβλεψη έργων προστασίας περιβάλλοντος – Ηλεκτροφωτισμού –        Ανακύκλωσης – Καθαριότητας – Τεχνικών συνεργείων (λακούβες, σήμανση, ηλεκτροφωτισμός κλπ). – Διαχείριση υλικών – Καυσίμων – Ανταλλακτικών και μηχανολογικού εξοπλισμού – Επισκευή οδοστρώματος Αντιδήμαρχο Πόλης Καματερού   τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πότση Ζήση του Βασιλείου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις κατά τόπο παρακάτω αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Καματερού για τις οποίες και θα έχει την εποπτεία και ευθύνη : 

Συλλόγων – Γηπέδων – Διοργάνωσης θρησκευτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων –        Συντήρησης σχολείων-κτιρίων – Δ.Ε.Κ.Ο. – Εγκαταλελειμμένων οχημάτων –        Στάσεων αστικής συγκοινωνίας – Αδέσποτων ζώων – Λαϊκών αγορών –         Πολιτικών Γάμων – Κυκλοφοριακού –Συγκοινωνιών – Παρακολούθησης και Επίβλεψης για: Πεζοδρόμια – Κολωνάκια – Ασφαλτοστρώσεις – Διαγραμμίσεις – Όμβρια ύδατα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *