7η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ  ΤΣΕΛΕΚΑΣ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 22-3-2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8791/18-3-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.  Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» (Σχετ. η αριθμ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

2.      Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» (Σχετ. η αριθμ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

3.      Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Σχετ. η αριθμ. 4/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

4.      Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» (Σχετ. η αριθμ. 10/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

5.      Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Σχετ. η αριθμ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

6.      Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Σχετ. η αριθμ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

7.      Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου «ΚΑΠΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Σχετ. η αριθμ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

8.      Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου «ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» (Σχετ. η αριθμ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

9.      Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Σχετ. η αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

10. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» (Σχετ. η αριθμ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π) 

11. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Κ.Ε.Κ Αγίων Αναργύρων. 

12.  Έγκριση  Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου  έτους 2011. 

13. Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2011. 

14.  Καθορισμός συντελεστών τελών κατάληψης πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2011. 

15. Καθορισμός τελών δικαιωμάτων νεκροταφείου για το έτος 2011. 

16. Καθορισμός τέλους διαφήμισης για το έτος 2011. 

17. Μείωση τελών φωτισμού και καθαριότητας για ΑΜΕΑ, πολύτεκνους τρίτεκνους και άπορους για το 2011. 

18. Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. σύμφωνα με το νόμο 2130/93 του Δήμου. 

19.  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την έγκριση της μη εγκεκριμένης μέχρι σήμερα αλλά διαμορφωμένης οδού Αιμιλιανού στο Ο.Τ. 306, της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων, του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Σχετ. η αριθμ. 3/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

20.  Αλλαγή αρίθμησης οικιών στην οδό Κλεισούρας (Σχετ. η αριθμ. 4/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

21. Έγκριση κοπής δέντρων (Σχετ. οι αριθμ. 5 και 17/2011 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

22. Τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων επί πεζοδρομίου(Σχετ. η αριθμ. 6/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

23. Εκ περιτροπής στάθμευση στην οδό Μοσχονησίων (Σχετ. 7/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

24. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου με ειδικές ανάγκες στην οδό Πηλέως αρ.12 (Σχετ. η αριθμ. 8/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

25. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Ν. Πλαστήρα αρ.153 (Σχετ. η αριθμ. 9/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

26. Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων, (Ρ-40) , στην οδό Κύπρου αρ.32 έμπροσθεν της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος για τις ώρες λειτουργίας της τράπεζας (Σχετ. η αριθμ. 13/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

27. Χαρακτηρισμός οδού Ν.Κορωναίου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας (Σχετ. η αριθμ. 16/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

28. Διόρθωση της αριθμ. 054/2011 απόφασης δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

29. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σχετ. άρθρο 78 του Ν.3852/2010) 

30. Ψήφιση Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη (Σχετ. άρθρο 63 του Ν.3852/2010). 

31. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής. 

32. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

33. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. 

34. Έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού του Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας – ΔΔΥ και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. 

35. Ορισμός εκπροσώπου για τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Έργων , οικ. έτους 2011. 

36. Συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων καθώς και την αγορά ή μίσθωση από το Δήμο ακινήτων ή κινητών πραγμάτων σε τρίτους, ή της αποζημίωσής τους, για το οικ. Έτος 2011. 

37. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ». 

38. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τακτοποιητικού και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 39/09). 

39. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τακτοποιητικού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Α.Μ. 12/10) και παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών. 

40. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Επεξεργασία πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαρχιακής Επιτροπής» (Α.Μ.19/2008). 

41. Έγκριση χρονικής παράτασης για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» (Α.Μ. 03/2010). 

42. Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΟΥΒΕΣ)» (Α.Μ.78/2009) 

43. Εγκατάσταση Επίγειου Υποσταθμού σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου μας, στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου & Χρ. Σμύρνης. 

44. Συμπληρωματικός προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση έργου στα ΚΕΠ. 

45. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού α) στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» , β) στο έργο «EnergyforMayors» και σύσταση αρμόδιας δημοτικής ομάδας εργασίας. 

46. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 588 Δημοτικής Κοινότητας Καματερού με αποχαρακτηρισμό του χώρου από «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» και χαρακτηρισμό του «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *