Ηλεκτρολόγος (1) και Υδραυλικός (1) ζητούνται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου

Δύο θέσεις ηλεκτρολόγου, και υδραυλικού ζητά για να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των

Περισσότερα