ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9/2/2011 (ώρα 14.00)

1.- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου “Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β! φάση:

Περισσότερα