ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 23/3/2011 υπήρχε στην ημερήσια διάταξη θέμα με τίτλο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση έργου στα ΚΕΠ.

Εκτός του ότι, δεν παραδόθηκε ποτέ η εισήγηση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος «πρωτοτύπησε» προτείνοντας να παραμείνουν οι ίδιοι υπάλληλοι λόγω «ικανότητας και εμπειρίας». Πρόταση, που δεν κατατέθηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις και εύλογα δημιουργεί πολλά δικαιολογημένα ερωτηματικά.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καταψήφισε αυτήν την πρόταση, σύμφωνα με την πάγια θέση της, οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες (όπως αυτές του ΚΕΠ) να καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*