ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ


Αυτήν την τύχη επιφυλάσσει η Διοίκηση του Δήμου για τις λειτουργίες του νέου νομικού προσώπου για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.τις 29/9/2011 είχαμε ενημερώσει με ανακοίνωση μας για το σχεδιαζόμενο έγκλημα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   Η  “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” θέτει προ των ευθυνών της, την διοίκηση του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων -Καματερού για τη μη λειτουργία τμημάτων του αθλητισμού και πολιτισμού με τη δικαιολογία της μη ύπαρξης κονδυλίων για τις συμβάσεις χρόνου και έργου των εκπαιδευτικών. Γνωρίζουμε όλοι, ποιοι φρόντισαν τόσα χρόνια να μην υπάρχει μόνιμο προσωπικό αλλά προτίμησαν πελατειακό Δήμο και  εγκλωβισμό των εργαζομένων σε ένα φαύλο κύκλο, με αυτές τις βάρβαρες εργασιακές σχέσεις.     

   Η  διοίκηση “ΣΑΡΑΝΤΗ”,  παρόλο που δεν ξέρει πότε και αν θα αρχίσουν τα μαθήματα, προχώρησε σε αύξηση διδάκτρων στα τμήματα ωδείου και πολιτισμού του δήμου μας. (Ακολουθούν και τα αθλητικά τμήματα φανταζόμαστε). Ως «καλός» δήμαρχος δεν ξεχνάει την κομματική του προέλευση και επιβάλει χαράτσια στους συνδημότες μας. Τι κι αν σε διάφορους χαιρετισμούς του σε φυλλάδια εξάρει το πολιτισμό και διατείνεται ότι μέσω αυτού θα καταπολεμηθεί η κοινωνική κρίση .

   Η πρόταση της “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ” για δωρεάν πολιτισμό και αθλητισμό  γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ στις μέρες μας που η μείωση των μισθών , η αύξηση των φόρων και της ανεργίας οδηγεί τους δημότες σε απόγνωση.        

   Ας γίνει  ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του δήμου Αγίων Αναργύρων -Καματερού μοχλός κοινωνικής ανάτασης και προβληματισμού και όχι μία ακόμη κερδοσκοπική μονάδα.          

   Η “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” καλεί τους δημότες να βρεθούν απέναντι τους, να τους χαλάσουν τα σχέδια και να μην τους αφήσουν να πετύχουν το σκοπό τους. Το έργο άλλωστε έχει ξαναπαιχτεί. Αποδιοργάνωση δημοσίων κοινωφελών οργανισμών και ξεπούλημα στους ημετέρους.

 

Παρόλα αυτά η νέα Διοίκηση του νομικού προσώπου, προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του Δήμου, προχώρησε στη λήψη 2 αποφάσεων καταδικαστικών για τη λειτουργία του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού.

Η πρώτη, αφορά στη σημαντική αύξηση των διδάκτρων με τα εξής επιχειρήματα:

1.- Έπρεπε να ενοποιηθούν τα δίδακτρα που υπάρχουν στην κοινότητα Καματερού με την κοινότητα Αγίων Αναργύρων. Γιατί η ενοποίηση έπρεπε να γίνει προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω;

2.- Όσοι διδάσκονται ή χρησιμοποιούν τις παροχές του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού πρέπει να πληρώνουν γιατί … με όσα μαθαίνουν αποκτούν έσοδα αφού τους  δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν. Δηλαδή, όσοι μαθαίνουν κεραμική θα πουλάν τα κεραμικά τους, όσοι μαθαίνουν κόσμημα θα πουλάνε τα κοσμήματα τους και όσοι μαθαίνουν μπουζούκι θα βγάζουν μεροκάματο στα νυχτερινά κέντρα. Το ίδιο, όσα παιδιά μαθαίνουν μπάσκετ αύριο θα παίρνουν συμβόλαια σαν του Διαμαντίδη κ.ο.κ.

Αυτή η άθλια επιχειρηματολογία πρέπει να χτυπηθεί από τους πολίτες όσο είναι νωρίς. ΚΑΝΕΙΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΦΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ.

Η δεύτερη απόφαση αφορά την πλήρη ιδιωτικοποίηση των πολιτιστικών και αθλητικών λειτουργιών, αφού με πρόσχημα τη μη υπογραφή νέων προσλήψεων, δόθηκε «εν λευκώ» εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Πρόεδρο του νομικού προσώπου να αναθέτει σε ιδιώτες όποια πολιτιστική και αθλητική λειτουργία θέλει και μάλιστα με συμβάσεις της δικής του επιλογής.

 

Η απόφαση αυτή η οποία άρχισε ήδη να υλοποιείται, οδηγεί τους εργαζόμενους στην εργασιακή γαλέρα και είναι βέβαιο ότι θα επεκταθεί και στους υπόλοιπους. Η απόφαση έχει ως εξής:

 

«Παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάθεση συμβάσεων εργασίας με ελεύθερους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων σύμφωνα με τους Ν. 3463/2088 και την με αριθ. 35130/739/2010 από Υπ. Οικονομικών. Οι εργασίες και υπηρεσίες των πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, εκτελούνται με σύμβαση που συνάπτεται ύστερα από διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικότερα οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 3463/2006.

Οι παροχές υπηρεσιών προς τους Ο.Τ.Α. διενεργούνται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273, όπως ισχύουν και του Π.Δ. 28/1980 και μπορούν να εκτελεστούν με απευθείας ανάθεση ή μετά από πρόχειρο ή ανοικτό διαγωνισμό,  εφόσον η ετήσια δαπάνη για όμοιες ή ομοειδείς υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του κάθε φορέα δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

 

Η απευθείας ανάθεση μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., γίνεται  με απόφαση του προέδρου  του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεση, καλείται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία το ΝΠΔΔ διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους παρόχους της επιλογής του.

Με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, προβλέπεται η δυνατότητα της απευθείας ανάθεσης των εργασιών ή του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, τα οποία καθορίστηκαν με την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τα οποίο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών ισχύει ότι το ποσό της σύμβασης παροχής υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ετησίας δαπάνης ανέρχεται μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μπορεί να ανατεθεί απευθείας, με απόφαση του Προέδρου του  Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου. Στην απευθείας ανάθεση, η μελέτη, εφόσον απαιτείται, εγκρίνεται από τον  Πρόεδρο  του  Ν.Π.Δ.Δ..  Το ανωτέρω ποσό αφορά τη συνολική δαπάνη για όμοιες ή ομοειδείς εργασίες, που θα παρασχεθούν στον Ο.Τ.Α. κατά τη διάρκεια του έτους και όχι την εκάστοτε ανατεθείσα εργασία.

Οι μελέτες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων δεν απαιτεί τεχνική γνώση και εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο που διαχειρίζεται την πίστωση (οιονδήποτε διοικητικό υπάλληλο) και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο του αντίστοιχου γραφείου, τμήματος ή διεύθυνσης, ανάλογα με τη διοικητική διάρθρωση του κάθε Ο.Τ.Α.. Η επίβλεψη και παρακολούθηση των συμβάσεων αυτών διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που κάνουν χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Για όσες από τις παραπάνω υπηρεσίες, η δαπάνη δεν υπερβαίνει το κάθε φορά ισχύον χρηματικό όριο μέχρι το οποίο επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση (20.000,00 ευρώ), μπορούν να ανατίθενται απευθείας χωρίς να απαιτείται μελέτη. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται απευθείας, χωρίς την υποχρέωση σύνταξης μελέτης, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας και τυχόν άλλα στοιχεία που επιθυμεί ο Ο.Τ.Α.. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην σχετική απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου και υποκαθιστούν τη μελέτη[.

Η απόφαση του Προέδρου  του ΝΠΔΔ, με την οποία εγκρίνονται τα συντασσόμενα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) και ανατίθεται απευθείας η παροχή υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου και δεν αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για έλεγχο νομιμότητας.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αποστέλλονται όλες οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου. Στην υποχρέωση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι αποφάσεις των μονομελών οργάνων διοίκησης των Ο.Τ.Α., δηλαδή των δημάρχων, των προέδρων κοινοτήτων καθώς και των προέδρων συνδέσμων και δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων δημοσίου δικαίου.

Όταν ακολουθείται η διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απευθείας ανάθεση), θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα, με την ύπαρξη ικανού αριθμού προσφορών (τουλάχιστον τρεις), έτσι ώστε να αποφεύγονται υπόνοιες για μεροληπτική αντιμετώπιση και μη χρηστή διοίκηση. Πάντως, ο νομοθέτης δεν επιβάλλει την ύπαρξη περισσοτέρων προσφορών, όταν επιλέγεται – λόγω ποσού – η απευθείας ανάθεση. Επαφίεται στη βούληση του δημάρχου ή του προέδρου  του ΝΠΔΔ να προβεί στη συλλογή περισσοτέρων προσφορών.

β) Με την απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου του ΝΠΔΔ:

–          εγκρίνεται η διενέργεια της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση και αναλαμβάνεται η σχετική δαπάνη,

–          καθορίζονται οι προδιαγραφές της υπηρεσίας,

–          προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, καθώς και ο ανάδοχος,

–          ανατίθεται η υπηρεσία σε συγκεκριμένο πάροχο ή παρόχους έναντι ορισμένου ποσού,

–          ορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος παροχής της υπηρεσίας,

–          προσδιορίζεται ο τρόπος πληρωμής και

–          αναφέρεται ο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων, τις πιστώσεις του οποίου θα βαρύνει η σχετική δαπάνη, καθώς και αν αυτή καλυφθεί από ιδίους ή άλλους πόρους.

                        Σημαντική προϋπόθεση που προσήκει να υφίσταται για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών να είναι πλήρης και αιτιολογημένη η απόφαση του Προέδρου  σχετικά με τις απαιτούμενες ειδικότητες που απαιτούνται για την λειτουργία του υπηρεσιών του ΝΠΔΔ και οι οποίες δεν καλύπτονται από τις ειδικότητες  του προσωπικού που ήδη υπηρετεί στο ΝΠΔΔ.»

 

Το αρνητικό είναι τούτο. Οι ανωτέρω αποφάσεις καταψηφίστηκαν μόνο από τους 2 εκπροσώπους της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, τον εκπρόσωπο της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ και την εκπρόσωπο των εργαζομένων στο νομικό πρόσωπο.

 

Καλούμε συνολικά όλους τους εργαζόμενους του Δήμου, τους χρήστες των λειτουργιών του Οργανισμού αλλά και κάθε δημότη, σε συντονισμένο αγώνα για ανατροπή αυτών των αποφάσεων που οδηγούν τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση και τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό στο μαρασμό και το κλείσιμο αφού είναι βέβαιο ότι όποιο τμήμα δεν βγάζει τα έξοδα του θα κλείνει.

 Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *