Χέρι στο αποθεματικό του Δήμου βάζει η Διοίκηση Σαράντη!

Χέρι στο αποθεματικό του Δήμου βάζει η Διοίκηση Σαράντη! Με την ορθή επανάληψη της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2014, η

Περισσότερα

ΝΑΙ στην ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ – ΟΧΙ στην ΕΠΑΧΘΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ – ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Με μια επαχθή σύμβαση, χωρίς καμία διαβούλευση ούτε στο ΔΣ, αλλά κυρίως χωρίς

Περισσότερα