Κινητοποιήθηκαν, παρενέβησαν και νίκησαν οι λάτρεις του skate στο Μαρούσι

  Κινητοποιήθηκαν, Παρενέβησαν, Νίκησαν Δεκάδες νεολαίοι και νεολαίες λάτρεις του skate, του BMX, των Rollers, τα παιδιά της πλατείας Ηρώων,

Περισσότερα