Βραβεύτηκε λέει ο Δήμαρχος για το πολιτιστικό του έργο …καταθέτουμε την άποψή μας

  Για το πολιτιστικό του έργο στο Δήμο μας λέει βραβεύτηκε, ο Δήμαρχος της πόλης μας κύριος Νίκος Σαράντης. 1)Καταρχήν,

Περισσότερα