Καμπάνια ενημέρωσης για τους Πλειστηριασμούς

  Η «αλληλεγγύη για όλους» ξεκινά καμπάνια ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τον: Οδηγό για Πλειστηριασμούς Οι πλειστηριασμοί αποτελούν μια νέα καθολική επίθεση

Περισσότερα