απόδραση, Απρίλιος 2007, Αναφορά (κατ’ άρθρον 10 παρ. 2 Συντάγματος 1975/86/99), τριών πολιτών των Αγίων Αναργύρων για το πάρκο

parko6 

Αναφορά (κατ’ άρθρον 10 παρ. 2 Συντάγματος 1975/86/99)
Προς τον Οργανισμό Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», που κατοικοεδρεύει στο Ίλιον Αττικής (Σπ. Μουστακλή 23) και εκπροσωπείται νόμιμα.
Άγιοι Ανάργυροι 27 Μαρτίου 2007
Αναφορικά με δραστηριότητες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και οι οποίες, φρονούμε, δεν συνάδουν ουδόλως προς τους σκοπούς του, όπως αυτοί ρητώς καθορίζονται από το ΠΔ 184/18.07.2002 (ΦΕΚ 172/22.07.2002), ως δημότες του Δήμου Αγίων Αναργύρων, και άρα έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον, δια της παρούσας, αναφερόμενοι προς τον Οργανισμό αιτούμεθα τα κάτωθι:
1. Όπως μας αποσταλεί το εν ισχύ τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
2. Όπως μας κοινοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού αναφορικά με α) τη διάπλαση του χώρου πλησίον του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου, β) τη δημιουργία δημοτικού φυτωρίου του ιδίου Δήμου έμπροσθεν του προαναφερόμενου Σταδίου και γ) τη διάνοιξη και περίφραξη δρόμου που ενώνει το προαναφερθέν Στάδιο με τη Λ. Φυλής και διχοτομεί το Πάρκο.
3. Όπως μας κοινοποιηθούν τόσο η απόφαση του Οργανισμού, σχετικά με την παραχώρηση σε ιδιώτη του κτίσματος που θα στέγαζε την αποθήκευση και συντήρηση του τρένου του Πάρκου (προς την οδό Μπίμπιζα), όσον κι η απόφαση περί αλλαγής χρήσεως του συγκεκριμένου κτίσματος, αλλά και οι νομικές προϋποθέσεις του μισθωτηρίου συμβολαίου (χρονική διάρκεια, μηνιαίο ή ετήσιο μίσθωμα κ.λπ.).
4. Όπως, τέλος, μας κοινοποιηθούν, για όλα τα προαναφερόμενα οι σχετικές οικοδομικές ή άλλες άδειες (λειτουργίας κ.λπ.) από τις αρμόδιες πολεοδομικές, δημοτικές ή νομαρχιακές Αρχές.
Για όλα τα παραπάνω, στοιχειοθετούμε άμεσο έννομο συμφέρον κατά Νόμο, ως δημότες του Δήμου Αγίων Αναργύρων, ενός δηλαδή από τους τρεις συν-διαχειριστές Δήμους του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Ο δε υμέτερος Οργανισμός, ο οποίος εκ του Νόμου διοικεί και διαχειρίζεται δημόσια κι ουδόλως ιδιωτική περιουσία, υποχρεούται εις απάντηση εντός των νομίμων προθεσμιών, η δε απάντηση αυτή επιβάλλεται να εμπεριέχει πλήρη κι εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
Η παρούσα, τέλος, πρέπει να πρωτοκολληθεί εις τα οικεία Βιβλία Πρωτοκόλλου και τούτο διότι προτιθέμεθα να κάνουμε χρήση κατά Νόμο, όπου, όταν κι αν ήθελε κριθεί σκόπιμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *