205 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, μέχρι 20/7

ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο www.oaed.gr για την Κοινωφελή Εργασία 2016

Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα, 11 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα γενιά προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Πρόκειται για αιτήσεις που θα υποβληθούν σε 17 Δήμους, θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας και σε πρώτη φάση αφορά 3.737 ανέργους.

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από όσους είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν και μόνο Δήμο και για μία και μόνο ειδικότητα.

 

Για πρώτη φορά, οι 3.737 ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Τα νέα προγράμματα είναι 8μηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους.

 

Η Δράση έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας(παροχή συμβουλετικών υπηρεσίων και κατάρτιση).

Πέρα δε από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, στοχεύουν και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Η κοινωφελής εργασία που θα παρέχεται μέσα από τα προγράμματα θα ενέχει το στοιχείο της παραγωγικότητας, θα προσθέτει οικονομική αξία ή θα προσδίδει σαφές κοινωνικό όφελος. Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων που θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία 3.737 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας (Επιβλέποντες Φορείς) σε έναν κύκλο συνολικής διάρκειας 8 μηνών και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, οκτάμηνης διάρκειας που απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους.

δείτε εδώ την προκήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Προσοντολόγιο)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

 1. ΠΕ-ΤΕ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 2. ΥΕ / ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 3. ΔΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 4. ΔΕ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Α΄ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 5. ΔΕ / ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ / 15 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 6. ΔΕ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ / 4 /ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 7. ΔΕ / ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / 12 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 8. ΔΕ / ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 9. ΔΕ / ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ / 5 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 10. ΔΕ / ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / 4 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 11. ΔΕ / ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 12. ΔΕ / ΠΛΑΚΑΔΩΝ / 10 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 13. ΔΕ / ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 14. ΔΕ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 15. ΔΕ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ) / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 16. ΔΕ / ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 17. ΠΕ / ΓΕΩΠΟΝΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 18. ΠΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 19. ΠΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 20. ΠΕ / ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 21. ΠΕ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 22. ΠΕ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 23. ΠΕ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 24. ΠΕ / ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 25. ΤΕ / ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ / 5 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 26. ΤΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 27. ΤΕ / ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 28. ΤΕ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 29. ΤΕ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 30. ΤΕ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 31. ΤΕ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 32. ΤΕ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 33. ΤΕ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 34. ΤΕ / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 35. ΠΕ-ΤΕ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / 6 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 36. ΥΕ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / 48 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 37. ΥΕ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / 23 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 38. ΥΕ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / 23 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 39. ΥΕ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

Πηγή: www.oaed.grwww.dikaiologitika.gr

oaed2

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *