Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια: “Ανισορροπίες Ισχύος”

Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια: “Ανισορροπίες Ισχύος” Εναλλακτικές στρατηγικές για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο.

Περισσότερα