Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια: “Ανισορροπίες Ισχύος”

Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια: “Ανισορροπίες Ισχύος” Εναλλακτικές στρατηγικές για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο.

Περισσότερα

Περί μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού: μύθοι, αντιφάσεις και όψεις ενός διαφορετικού υποδείγματος

Για μια στρατηγική τομή στον ενεργειακό τομέα Κάθε τομή στο παραγωγικό υπόδειγμα, ειδικά σε μια οικονομική και πολιτική συγκυρία όπως η

Περισσότερα