ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Στο SMS της εικόνας όπου και έλαβα σήμερα στις 11:49 π.μ., με ώρα ορισμένης

Περισσότερα