Επαχθείς αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων 701 & 704 του Καματερού

H δημοτική κίνηση “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας”,  θεωρεί το συγκοινωνιακό πρόβλημα του Δήμου μας πρόβλημα που περιλαμβάνεται στην πρώτη ομάδα προτεραιότητας

Περισσότερα